Over d'Olde Zeeroute
Vaarexcursies in de IJsseldelta
d'Olde Zeeroute organiseert
Foto's voor een impressie
Prijzen
Contact
d’ Olde Zeeroute organiseert

Excursies in de IJsseldelta
De IJsseldelta is een eeuwenoud natuurgebied en vormt een eldorado
voor vele trek- en standvogels als ganzen, eenden, zwanen en
steltlopers. Duizenden zomer- en wintergasten vinden dagelijks hun
voedsel en rust in de IJsseldelta.

Wij nodigen vogelaars en natuurmensen uit om al varende te genieten van zwermen ganzen die opstijgen voor een korte vlucht naar hun foerageergebieden zoals o.a. de Melmer, het Kampereiland, de Noord-Oostpolder, Flevoland en de Mastenbroekerpolder. De komende maanden, hopen we tijdens onze excursies te gaan genieten van de grote aantallen trek vogels die nu nog in de delta aanwezig zullen zijn. In deze tijd van het jaar zijn er nog veel bijzondere soorten aanwezig zoals; Visarend, zeearend, brilduikers, rosse grutto’s enz.

Vergeet uw verrekijker niet!
Tijdens deze observatietocht kunt u zich op het schip vrij bewegen.

Wij houden geen lange theoretische verhalen, maar u kunt alles zelf waarnemen met uw eigen verrekijker.

Natuurgidsen aan boord
De excursies worden begeleid door gebiedsdeskundige gidsen, die het vaargebied op hun duimpje kennen.

d' Olde Zeeroute is deelnemer aan het IJsseldeltagebiedsfestival
kijk voor meer informatie op http://www.nlijsseldelta.nl/

Voor boeking of informatie over d' Olde Zeeroute kunt u contact met ons opnemen.

Design: Studio Soes
Techniek: OhReally.nl